Menu

"ə" hərfinin orta xəttinin səviyyəsi haqda

Bəzi fontlarda (xüsusən serif fontlarda) "Ə" hərfinin orta xətti heç də tam ortada olmur. Köməkçi ipucuları şəkildə göstərilib.

Space

       

luget.info