2013-cü ilin ən çox bəyənilən bu elegant font dizayner Charles Borges de Oliveira tərəfindən tipografiyaya verilərək, xüsusən logo dizaynerlərinin vazgeçilməz seçimi olmuşdur. Condensed əsasında olan font özündə həm ciddiliyi həm də kaliqrafik üslubları birləşdirir. Elə fontun qeyri-adi özəlliyi də bundadır: tək font endirib-qurmaqla istədiyiniz hərflərin kaliqrafik bir neçə alternativini seçərək yazıya incəlik qata bilərsiniz.

Bununçün, charmap programından vəya aşağıda izah olunan professional programlardan istifadə edə bilərsiniz. Xatırladım ki, fontun sonuna həm böyük, həm də kiçik "Ə" hərfləri üçün 5 ədəd variant əlavə edilib.