Menu

"ə" hərfinin orta xəttinin səviyyəsi haqda (2)

Əvvəlki dərsdən anlaşıldığı kimi bəzi fontlarda Ə hərfinin orta xəttinin ideal səviyyəsi tam ortada deyil, bir az (yuxarı:aşağı məsafə - 92%) yuxarıda olmalıdır. Amma, fontlarda oxunaqlığı artırmaq üçün bəzi kiçik nüanslara diqqət etmək gərəkir. Bunlardan biri kiçik a, ə hərflərindəki üst sonluq (36-terminal) ilə piyalə (09-bowl) arasındakı məsafədir. Əgər bu məsafə kiçik olarda o zaman kiçik puntolarda bu hərflər ө kimi oxuna bilər. Ona görə bu məsafəni 92% deyil, 96-100% arasında saxlamağı məsləhət görülür. Köməkçi ipucuları şəkildə göstərilib.

milli.net Space

Netty.az

Netty 2017 Nominant

luget.info

luget.info